קרנות השתלמות

קרנות השתלמות הינן בעלות אופי קצר טווח, אך במצב המשק הנוכחי חשוב מאוד לבחור את הקופה לפי נתוניה הפיננסיים.

ישנן קרנות שיבטיחו לא רק שמירה על הערך של הכספים, אלא יניבו ריבית סולידית במשך תקופת ההפקדה.

צוות אנסימס מתמצא בשוק קרנות ההשתלמות ויסייע ללקוחות המשרד בבחירת הקרן בעלת התחזיות הטובות ביותר על פי הערכות האנליסטים הכלכליים.