שירות החזר מס לשכיר ולעצמאי כולל חישוב אופטימלי לזכאות, עריכה והגשת דוחות לרשות המיסים, השוואת ההחזר המתקבל בפועל מול סימולציית החישוב במשרד

כל אחד מאתנו חייב להתכונן מראש לכל מקרה אפשרי. רכישת ביטוח המותאם לצרכים ויכולת, תבטיח את רווחת משפחה.

ייעוץ בדיני מיסים במסגרת ניהול חשבונות בשיטה כפולה או חד-צדדית. עריכה והגשת דו"חות שנתיים, הצהרת הון ומאזן לרשות המסים.

בניית תמהיל משכנתאות במקרים הבאים: קבלת הלוואה או קבלת משכנתא חדשה, מחזור משכנתא או מחזור הלוואה קיימת.

מחזור משכנתאות הנו שינוי תמהיל משכנתא קיימת בבנק להבטחת עמידה בפירעון תשלומים ובחירת מסלולים לפיזור הסיכונים.

חסכון כלכלי בארגון טמון ביכולתו להתייעל. לכן, יש לבחון שגרת העבודה בארגון, לערוך סקר סיכונים.

בתהליך הקמת עסק יש לבצע אומדן כלכלי לכדאיות הרעיון וליווי ההליכים להגדרתו ברשויות.

ביקורת פנימית הנועדה לבחון  תהליכי בקרה בארגון, ניהול סיכונים וממשל תאגידים לשם השגת מטרותיו ושמירה על האינטרס הציבורי ע"פ דין.