קישורים

טפסים מע"מ לפתיחת עסק/סגירת עסק:

1.       טפסים מע"מ לפתיחת עסק/סגירת עסק

       רישום לצרכי ערך מוסף

       הודעה על סגירת עסק/הצהרה

2.       טפסים מס הכנסה לפתיחת עסק או לשם הקלות במס

3.       בקשה לרישום ייצוג/מתן ייפוי כוח

4.       דו"ח פרטים והצהרה על מקורות הכנסה (פתיחת תיק עצמאי/ניכויים).

      בקשה לזיכוי ממס בגין נטול יכולת

      בקשה לנכוי מס הכנסה מוקטן מריבית

      הצהרה לקבלת נקודות זיכוי לאדם שחזר לעבודה לשנות המס 2006

      בקשה לקבלת הקלה במס ליחיד הזכאי לקבלת תואר אקדמי/תעודת מקצוע החל משנת 2008

      תעודה רפואית לצורך תביעת זיכוי ממס לפי פקודת מס הכנסה

5.       טפסים ביטוח לאומי

       דין וחשבון רב שנתי

       טופס יפוי כח

       אישור תקופות עבודה

       אישורים על זכאות לקצבאות (אבטלה, דמי פגיעה, דמי לידה, קצבת נכות, מילואים)

6.      אתר הבית של בתי השקעות/חברות ביטוח וטלפונים להתקשרות לקבלת אישורים הבאים:

       אישורים לצרכי מס הכנסה עבור הפקדת כספי עמיתים לביטוח, קופת גמל או לניהול תיק השקעות