קופות גמל

קופות גמל ממערך הבנקאי הוא ענף מפותח עם סוגי קרנות שונים. הקופות מסווגות לפי אופי הקרן (פיצויים / תגמולים ) וכן לפי סוגי השקעות הכספים.

קופות אלה הן השקעה לטווח ארוך ולכן חשוב מאוד לבחון אותן על פי ביצועיהן הפיננסיים.

מדינת ישראל מעודדת השקעות לקופות גמל על ידי תקנות מס הכנסה.

צוות אנסימס יסייע בבחירת קופה בעלת נתונים פיננסיים הטובים ביותר לאורך שנים וכן ימליץ ללקוחותיה בנושא הטבות מס.