מחזור משכנתאות

במשרד אנסימס נבנה תמהיל משכנתאות במקרים הבאים: קבלת הלוואה או קבלת משכנתא חדשה.

במחזור משכנתאות נשנה תמהיל משכנתא קיימת בבנק וכך נוכל להבטיח עמידה בפירעון תשלומים.

נמליץ להפחית את ההחזר החודשי או לקצר את תקופת התשלומים . כל זאת תוך שיפור ריביות.

נבנה תמהיל משכנתא אפקטיבי לאורך מחזור חיי המשכנתא.

נתאים תמהיל לפרופיל הלקוח: גיל, מצב משפחתי, הון עצמי, הכנסות והוצאות עתידיות.

נבנה תחזית חשיפת המשכנתא בהתאם לסיכוני השוק: שינוי בריבית בנק ישראל (פריים), שינוי אינפלציוני (מדד לצרכן) ושינוי בשער החליפין .