מבצעים ללוקוחות ותיקים

מוצע ללקוחות המקבלים שירותים מהמשרד למעלה משלוש שנים.

  1. החזרי מס לשכיר או לעצמאי או הגשת דו"ח יחיד 1301- 25% הנחה על גובה שכ"ט.
  2. מחזור משכנתא/הלוואה קיימת או קבלת משכנתא/הלוואה חדשה- 15% הנחה על גובה שכ"ט.
  3. איתור כספים אבודים וניהולם- 20% הנחה על גובה שכ"ט.
  4. אפיון צרכי לקוח ובניית פרופיל ביטוחי-פיננסי כולל דו"ח המלצות-הנחה בסך 300 ₪.
  5. פדיון חסכונות, קרנות פנסיה, קופות גמל, וכספי פוליסות ביטוח קיימות-20% הנחה על גובה שכ"ט.
  6. טיפול בפוליסות ביטוח קיימות שלא נפתחו ע"י המשרד. כולל מינוי סוכן, מינוי מוטבים, שדרוג כיסויים, הוזלת פרמיות וביטול כפילויות- הנחה בסך 400 ₪.