חבילות הטבה

חבילות:

 • בשילוב שניים מבין השירותים המוצעים תינתן הנחה בסך 250 ₪.
 • בשילוב שלושה מבין השירותים המוצעים תינתן הנחה בסך 500 ₪.
 • בשילוב ארבעה מבין השירותים המוצעים תינתן הנחה בסך 800 ₪.
 • בשילוב חמישה מבין השירותים המוצעים תינתן הנחה בסך 1200 ₪.
 • בבחירת חבילה מקיפה ובה כלל השירותים המוצעים תינתן הנחה בסך 2000 ₪.

*ההטבה המקסימלית תהיינה עד 25% מגובה שכר הטרחה הכולל.

שירותים המשתתפים במבצע:

 1. החזרי מס לשכיר או לעצמאי או הגשת דו"ח יחיד 1301.
 2. מחזור משכנתא/הלוואה קיימת או קבלת משכנתא/הלוואה חדשה.
 3. איתור כספים אבודים וניהולם.
 4. אפיון צרכי לקוח ובניית פרופיל ביטוחי-פיננסי כולל דו"ח המלצות.
 5. פדיון חסכונות, קרנות פנסיה, קופות גמל, וכספי פוליסות ביטוח קיימות.
 6. טיפול בפוליסות ביטוח קיימות שלא נפתחו ע"י המשרד. כולל מינוי סוכן, מינוי מוטבים, שדרוג כיסויים, הוזלת פרמיות וביטול כפילויות.