ייעוץ כלכלי

שיפור תהליכי עבודה והטמעת נהלים

אנו מכירים בכך שחיסכון כלכלי בארגון טמון ביכולתו להתייעל. לכן, אנו מציעים לבצע בחינה של המערכות ושגרת העבודה בארגון. בכך, נוכל לאתר את הפערים בהתנהלות הארגון, להטמיע נהלים ולייעל את תהליכי העבודה.

אפיון מערך בקרות בארגון

על כל ארגון לערוך בקרה כחלק מהאסטרטגיה העסקית שלו. זאת כיוון שלבקרה יש חלק דינאמי בניהול הכללי של הארגון וזו תורמת לפיתוח הארגון ולתוצאותיו העסקיות.

ניהול סיכונים

אנו מציעים שירותי ייעוץ ללקוח המשלבים אימוץ רגולציה יחד עם סל פתרונות מקיף הכולל עריכה או בחינה של סקר סיכונים. לפיו ועל סמך דרישות רגולטוריות נגדיר כיצד ליישם ולהטמיע תהליכי ניהול סיכונים.

ניתוח ההשוואתי בין קופות הגמל ובין קרנות השתלמות

בדיקה תקופתית של הדו"חות ובניית מודלים כלכליים הן לשם ניתוח תשואות, הרכב נכסים ומדדי סיכון והן לשם השוואת דמי ניהול של קופות גמל וקרנות השתלמות.

ייעוץ וליווי בהקמת העסק

אנו מציעים לתמוך בתהליך הקמת עסק חדש ע"י ביצוע אומדן כלכלי לכדאיות הרעיון, הערכת הסיכונים, גיבוש תכנית עסקית וליווי ההליכים להגדרת העסק ברשויות.

נגדיר קריטריונים להגדרת הצלחת העסק ונעריך את הסיכונים הכלולים בהקמתו. נגבש תכנית עסקית מסודרת אשר תגדיר את פעילות העסק בהתאם למחזור חייו. תכנית תכלול תקצוב ותזרים מזומנים הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך.