הנהלת חשבונות

שירות הנה"ח כולל:

 • ביצוע צעדים ניהוליים לפתיחת עסק חדש וליווי צמוד בפעילות שוטפת– הכנת דו"חות על רכוש ונכסים (הצהרת הון)
 • ייעוץ בנושאי מע"מ
 • הכנת משכורות עובדים, טיפול כולל העברת תשלומים בגין תשלומי פנסיה/ביטוחי מנהלים/קופות גמל וקרנות השתלמות
 • הגשת דיווחים חודשיים למוסדות השונים

עסק קטן עד בינוני:

 • ניהול ספרים והנהלת חשבונות בשיטה כפולה או בשיטה חד-צדדית
 • ייעוץ בדיני מיסים ובתכנוני מיסים, בכפוף לפקודת מס הכנסה
 • הכנת דו"חות שנתיים והגשתם לרשויות מס הכנסה

חברות:

 •  הכנת דו"חות רווח והפסד חודשיים/רבעוניים
 •  הכנת תזרים מזומנים: ניהול חשבון הבנק ומעקב אחר חשבון ההכנסות וההוצאות
 •  תכנון עתידי ובניית תקציב
 •  ניהול ספרים והנהלת חשבונות בשיטה דו-צדדית
 •  הכנת ביקורת רואה חשבון
 •  הגשת דו"ח מתואם לרשויות מס הכנסה