ביקורת פנימית

ביקורת פנימית נועדה לבחון  תהליכי בקרה בארגון, ניהול סיכונים וממשל תאגידים לשם השגת מטרותיו ושמירה על האינטרס הציבורי ע"פ דין.

ביקורת פנימית מזהה מכשולים בבקרות הניהוליות בקביעת מדיניות, בחלוקת אחריות וסמכויות, בכתיבת הוראות ונהלים ועדכונם, בבניית תהליכים ממוחשבים.

תרומה חיונית של הביקורת הפנימית לאיכות ארגונית, המכוונת את הארגון ערכית ומקצועית להשגת יעדי הארגון. עידוד וקידום ערכים של שמירה על החוק, על הניהול התקין ועל טוהר המידות.

חזון משרד בתחום הביקורת הפנימית- לקדם את השגת מטרות הארגון באופן המיטבי תוך הקפדה על ניהול תקין וטוהר מידות, לתת מענה מקצועי לארגון ולסייע להגיע ליעדיו באפקטיביות ויעילות תוך הקפדה ושליטה על תהליכים מבוקרים ע"י הנהלה.

המשרד עוסק בביקורת פנימית ובעל ניסיון בתחום ביצוע סקרי סיכונים , ניהול סיכונים וכן בעל התמחות בהגדרת נוהלי עבודה ושיפור תהליכי עבודה בגופים מוסדיים: בנקים, בתי השקעות.