ביטוח חיים

כל אחד מאתנו דואג לעתידו ועתיד משפחתו. כל אחד מאתנו חייב להתכונן מראש לכל מקרה אפשרי. רכישת ביטוח חיים המותאם לצרכיך ויכולתך, תבטיח את רווחת משפחתך.

תוכנית ביטוח פנסיונית מקנה ביטוח למקרה מוות, נכות ואובדן כושר עבודה על פני השנים עד גיל הפרישה וחסכון לאחר גיל הפרישה עת נפסיק לעבוד.

ממשלת ישראל מעודדת חסכונות לגיל הפרישה באמצעות מספר סעיפים של תקנות מס הכנסה.

צוות אנסימס יסייע לבחור תוכנית מתאימה לצרכים אישיים של הלקוח, יבחן קבלת הטבות מס ויבחר קופה על בסיס רווחיות לפי נתונים פיננסיים של השנים הקודמות והמלצות אנליסטים.