מוצרים פיננסיים

פוליסות חסכון:

פוליסת חיסכון: פרט פוליסה שבה התשלום החודשי משמש לחיסכון בלבד, ללא התייחסות לסיכוני מוות ונכות. במקרה של מוות או נכות מקבל המבוטח (או מוטביו) את הסכום שנצבר בפוליסה.

פוליסות מסוג זה הנו מוצר פיננסי בחברות הביטוח.

מס רווח הון בגובה 25% בעת משיכה.

יתרונות:

 • אין אירוע מס במעבר בין מסלולי השקעה שונים.
 • אין התחייבות לתקופת חסכון מינימלית.
 • ניתנת למשיכה בכל עת.
 • בפיקוח ע"י רשות שוק ההון ביטוח וחסכון של משרד האוצר. 
 • מדיניות השקעה נקבעת ע"י ועדת השקעות ובמקרים חריגים מחויבת לבצע שינוי מדיניות בהתאם להנחיות משרד האוצר.
 • אין הוצאות באחזקת הפוליסה, מלבד דמי ניהול קבוע המוסכם בפוליסה.
 • דמי ניהול נמוכים מיתרה הצבורה. ברב חברות 1% בממוצע.
 • מגוון מסלולים: לפי קבוצת גיל המבוטח או לפי רמת הסיכון ותלוי בהעדפת הלקוח.

מסלול לזמן פרישה-קצבה נדחית:

פוליסת חיסכון בה מופקדים כספים נזילים למסלול קצבתי ומיועדת לחוסכים מגילאי 60 ומעלה.

קצבה לכל החיים עם מקדם מובטח.

יתרונות

 • הטבות מס – לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה.
 • מקדם קצבה מובטח בחוזה ביטוח למצטרפים מגיל 60 ואילך.
 • זכויות הוותק, הנזילות ו"צבע הכסף" המגיעים מניוד קופת גמל נשמרים.
 • אפשריות משיכה ביום הפרישה: הוני* או קצבה.
 • מעבר בין מסלולי השקעה – המעבר בין מסלולי ההשקעה הינו לשיקול הלקוח ללא אירוע מס.
 • מגוון מסלולי השקעה לקצבה.
 • דמי ניהול  נמוכים – דמי ניהול נמוכים.

*בהוכחת הימצאות קצבה מינימלית מקרנות אחרות בגובה 4,525 ₪ (נכון לשנת 2020).

 

קופת גמל להשקעה:

מוצר פיננסי (בדומה לפוליסת חסכון פרט בחברות הביטוח) מנוהל בבית השקעות וסכום ההפקדה מוגבל לתקרת ההפקדה שוטפת או חד פעמית במהלך שנה השוטפת.

מס רווח הון בגובה 25% בעת משיכה.

תקרת ההפקדה ל-2020: 71,337 ₪.

יתרונות:

 • נזילה וניתנת למשיכה בכל עת.
 • מגוון מסלולי השקעה בעלי רמות סיכון שונות.
 • דמי ניהול נמוכים מיתרה צבורה וברב בתי השקעות 0.8% בממוצע.
 • מס רווח הון מופחת בגובה 15% לעמית בגיל 60 ומעלה. פטור ממס החל מגיל 60 ומשיכת הכספים כקצבה חודשית.
 • בפיקוח ע"י רשות שוק ההון ביטוח וחסכון של משרד האוצר.