ביטוחי בריאות​

בישראל, קיימות שלוש מסגרות כיסוי בגין הוצאות בריאות, בשלושה רבדים שונים:

ביטוח בריאות ממלכתי, המסופק על ידי המדינה. דמי הביטוח נגבים מתוקף חוק, והכיסוי הביטוחי הוא אחיד לכל תושבי המדינה. שירותי הבריאות המכוסים על ידי ביטוח זה נקראים סל הבריאות.

שירותי בריאות נוספים (שב"ן) המוצעים על ידי קופות החולים למבוטחיהם, ומספקים כיסוי לשירותים נוספים שאינם נכללים בסל הבריאות.

פוליסות ביטוח פרטיות, שמוצעות על ידי חברות הביטוח. פוליסות אלה מוצעות בנוסף או במקום השב"ן של קופות החולים ו"משלימים" את הביטוח הבסיסי המוצע על ידי המדינה.

ביטוחים פרטיים בישראל

חברות הביטוח בישראל מציעות מגוון גדול של תוכניות ביטוח לכיסוי הוצאות רפואיות. תנאי הביטוח, כמו המחיר וסל השירותים המוצע, נקבעים בחוזה בין המבוטח לחברת הביטוח (הפוליסה).

המבוטח משלם סכום נמוך יחסית ("פרמיה"), תמורת תשלום עבור הוצאות רפואיות בעת הצורך.

הפרמיות של כלל המבוטחים מכסות את התשלומים עבור אותם מבוטחים שההוצאות הרפואיות בגינם גבוהות.

ביטוח הבריאות הפרטי יכול להיות אישי (ביטוח פרט), כלומר להיחתם אישית בין המבוטח לחברת הביטוח, או קבוצתי, דוגמת ביטוח שמעסיק רוכש עבור כל עובדיו.

תרופות חדשות ויעילות הנמצאות בשימוש רחב בכל העולם, מגיעות לעלות של מאות דולרים למינון יומי.

זמן ההמתנה הממוצע לניתוח בישראל עומד על כשלושה חודשים. מלאי האיברים להשתלות בישראל הינו כמעט אפסי עקב המודעות הנמוכה של הציבור לחשיבות נושא התרמת האיברים.

כתוצאה מכך ישראל מקבלת איברים ממאגרים מחוץ לארץ בעדיפות נמוכה ביותר עקב מספר קטן של התרמות. חברות הביטוח מסוגלות לרכוש את האיברים ממאגרים בינלאומיים בזמן מינימלי וביעילות רבה מאוד.

ישנן רמות שונות של ביטוח בריאות פרטי:

ביטוח משלים- כיסוי ביטוחי המשלים את ביטוח הממלכתי ו/או השב"ן ומכסה הוצאות מעבר לתקרת הכיסוי על ידי השב"ן או סל הבסיסי.

ביטוח מוסף– כיסוי ביטוחי לשירותים שאינם נכללים בסל הבסיסי ו/או השב"ן. התגמולים משולמים מהשקל הראשון.

ביטוח תחליפי– כיסוי ביטוחי המהווה תחליף לשירותי הבריאות הציבורי ו/או השב"ן. לפי כך, התגמולים ניתנים ללא תלות בזכויות המגיעות משני הנ"ל.

תאונות אישיות:

הגנה כלכלית לנזק גוף שנגרמו בחול או בישראל למעט חריגים המצוינים בפוליסה ובמקרים בהם אין כיסוי, כמו למשל תאונת דרכים בחול.

סכומי ביטוח למקרה מוות ונכות, אי כושר זמני .

תנאי קבלת סכומי ביטוח לאי כושר/נכות תעסוקתית הבאים:

תקופת המתנה לאי כושר בין 31 -7 ימים (תלוי בפוליסה)

הכיסוי ניתן לרכוש עד שנתיים.

תנאי קבלת סכומי ביטוח למוות ונכות הבאים:

אין תקופת המתנה כלל. תום פוליסה לפי תנאי החוזה.

ביטוח לעובדים זרים:

עובדים זרים בעלי אשרה לעבודה בישראל אינם זכאים לביטוח בריאות ממלכתי, ועל פי חוק אמורים מעבידיהם לרכוש עבורם פוליסות ביטוח בריאות פרטי, שתנאיו טובים פחות מתנאי ביטוח בריאות ממלכתי.

ביטוח כולל כיסוי למקרה מוות ונכות מעל גיל 18 עד 65 וכיסוי להוצאות רפואיות, למעט חריגים הבאים: לידה, שירותים פסיכולוגיים, בדיקות גנטיות, אשפוז סיעודי, מצב רפואי קיים, תאונת עבודה ודרכים, פעולות איבה, דרכים, אובדן כושר עבודה.

ביטוח נסיעות לחו"ל:

ביטוחי הבריאות מכל הרבדים תקפים בדרך כלל רק בגבולות מדינת ישראל. ביטוח נסיעות לחו"ל הוא ביטוח מיוחד, המכסה הוצאות בריאות ואובדן או נזק למטען האישי הנלווה בשעה שהמבוטח שוהה מחוץ לגבולות המדינה.