איתור כספים אבודים

איתור חשבונות עם פעילות וללא פעילות (גם חשבונות רשומים על שם הקרוב שנפטר) בקופות גמל, בקרנות פנסיה, בביטוחי חיים עם חיסכון ובקרנות השתלמות, וכן פוליסות ביטוח למקרה מוות (ללא חיסכון).