ביטוחים ופיננסיים

כל אחד מאתנו דואג לעתידו ועתיד משפחתו. רכישת ביטוח המותאם לצרכיך ויכולתך, תבטיח את רווחת משפחתך.

צוות אנסימס יסייע לבחור תוכנית מתאימה לצרכים אישיים שלך, יבחן קבלת הטבות מס ויבחר קופה על בסיס רווחיות לפי נתונים פיננסיים של השנים הקודמות והמלצות אנליסטים.

ביטוח בריאות הוא ביטוח המכסה הוצאות הקשורות לטיפול רפואי.

מס הבריאות שהוטל על הציבור אינו עונה לצרכים מינימליים של החולים. ביטוח בריאות מיועד לספק למבוטח שירותים רפואיים המתקדמים והטובים ביותר בזמן שהלקוח נזקק להם.

צוות אנסימס מתמחה בבחירת מוצרים פיננסיים ומתן שירותים מגוונים לכל מטרת חיסכון והשקעה.

כאן תוכלו ולקבל מידע לגבי סוגי המוצרים בשוק ותחזית נערכת על ידי האנליסטים הכלכליים ולהתאים את המוצר הפיננסי המתאים לרמת הסיכון ומאפיינים אישיים ולקבל החלטה נבונה יותר.

 

משרד "אנסימס פתרונות כלכליים לפרט" מתמחה באיתור ובמימוש כספים, זכויות של עמיתים, מבוטחים או יורשים/מוטבים.

היום קיימים חשבונות רדומים, פוליסות ביטוח מוקפאות, תוכניות חסכון בגופים המוסדיים ולקוח לא מודע על קיומם.

ביטוח אלמנטרי (נקרא גם ביטוח כללי) ביטוח מפני סיכון או אובדן לרכוש המבוטח וביטוח מפני נזק לצד ג',

ביטוח אלמנטרי הנו חוזה ההתקשרות בין המבוטח למבטח , המפרט את הרכוש וערכו, מקרים שבהם ישולם סכום הביטוח, ואת הפרמיה המשולמת בתמורה לביטוח.

ב-2019 הכריז הממונה על שוק ההון על הוזלה משמעותית בביטוחי החיים – הן במכירה ישירה, הן במסגרת ביטוחי משכנתא והן במסגרת ביטוחי המנהלים. זאת על רקע התארכות תוחלת החיים וירידה בשיעור התמותה.

במסגרת הרפורמה החדשה פוליסות הבריאות העיקריות ינוסחו כפוליסה אחידה הכוללת: ביטוח ניתוחים, טיפולים חלופיים והתייעצות עם מומחים.